5 Maddede Kıdem Tazminatı Fonu ve Geleceğimiz

0

Biz işçiler bir kıdem tazminatımız bir sigorta hakkı için çalışıyoruz. Bu ağır çalışma koşullarına sağlık hakkımız için ve 1 yıllık kıdem süresini doldurunca hak ettiğimiz kıdem tazminatımız için sabrediyoruz. Yine bize kıdem tazminatı ödenmek zorunda olunduğu için işten kolay çıkartılamıyoruz. Ama şimdi yapılmak istenilen değişiklikle bu hakkımız elimizden alınmak isteniyor.
Hükümet tarafından sanki güvence sağlamak kendi görevleri değilmiş gibi “işçiler güvencesiz kıdem tazminatı zaten alınamıyor” denilerek fon uygulaması dayatılıyor. Güya devlet güvencesi getirilecekmiş gibi yalan haberlerle işçiler kandırılmaya çalışılıyor. Halbuki şu an işçiler kıdem tazminatı alabiliyor. Asıl sorunumuz kıdem tazminatını alabilmek değil, kiralık işçi büroları ile, esnek çalışma modelleriyle tamamen güvencesizleştirilmeye çalışılmamız.
Bu sürece şimdi dur demezsek, son hakkımız olan kıdem tazminatımızı da kaybetmiş olacağız ve herşey için çok geç olacak.
Fon uygulaması ile ne yapılmak isteniyor? 5 maddede bunu açıklayalım:

1- Kıdem tazminatı hakkımız fona devredilince; hak ediş koşulları sadece emeklilik veya ölüm koşuluna bağlanacak yani kıdem tazminatı işçiye sadece emekli olunması halinde ödenecek. Ölmesi halinde de işçinin ailesine ödenecek. Fonda 10 yıl biriktirmeden fona başvurma hakkımız olmayacak. Hükümet tarafından 1 gün bile çalışılsa, istifa bile edilse kıdem tazminatı alınacak deniliyor. İşçiler bunu; 2 yıl çalışacağım, işten çıkacağım ve gidip 2yıllık tazminatımı alacağım şeklinde olacağını sanıyor. Ama asıl olacak olan en erken 10 yıl doldurmadan fona başvuramayacağız, 10 yıl sonra başvurunca tamamını alamayacağız, bir kısmı ödenecek, kalanı da emekli olunca alabileceği. Kısacası kıdem tazminatımızı alamayacağız.

2- Şu an kıdem tazminatı olarak 1 yıla karşılık 1 aylık giydirilmiş ücret ödeniyor. Fona devredilirse bunun miktarı yarıdan fazla düşürülecek. Amaç işverene maliyetini azaltmak. Hem sosyal haklar eklenmeyecek, hem de 1 yıla 30 günlük giydirilmiş maaş ödenirken şimdi 15 güne düşürülecek. Ödeme gecikmiş olacak ve kaç yıl sonra ödenirse ödensin faiz işlemeyecek.

3- Halen; işveren tarafından haklı bir neden olmadan işten çıkartılan, işveren tarafından haklı neden iddiasıyla işten çıkartılıp da dava açıp haklı nedenin bulunmadığını kanıtlayan işçi kıdem tazminatına bir yıl çalışması koşuluyla hak kazanmaktadır. Ayrıca bir yılı dolduran işçiler, ücretleri eksik ödendiği ve çalışma koşulları ağırlaştırıldığı için, hakarete uğradığı için, baskı gördüğü için, kısaca haklı nedenlerle iş sözleşmesini sona erdirdikleri durumlarda da kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

4- Kıdem tazminatı halen, emekli olan işçiye, evlendiği için evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılan kadın işçiye, askere giden işçiye, işyeri dışında işlediği bir suç nedeniyle tutuklanan işçiye, iş koşulları nedeniyle sağlığı bozulan işçiye bir yılı doldurması koşuluyla ödenmek zorundadır. Kıdem Tazminatı Fon Yasası kabul edilirse, bu haklar kaldırılacaktır ve bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işçinin sadece emekli olması veya ölmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğacaktır.

5- Kıdem tazminatı vazgeçilmezdir. Bu hakkı bizden sonra geleceklere devretmek üzere büyüklerimizden miras aldık. Kaldırılmasına yada düşürülmesine yada zorlaştırılmasına müsaade edemeyiz. Aslında kıdem tazminatının hiç bir şarta bağlanmadan ödenmesi gerekmektedir. 1 yılı dolduran her işçiye iş akdi hangi sebeple sonlanırsa sonlansın kıdem tazminatı ödenmelidir.

Biz işçiler, sistemin bütün yükünü çekiyoruz. Makineler durmasın, üretim sürsün diyerek 7 gün 12 saat çalıştırılıyoruz. Çalışırken iş kazası geçiriyor, hastalanıyoruz. Açlık sınırının 3000 tl nin üzerinde olduğu yerde 1300 tl asgari ücrete mahkum ediliyoruz. Tüm bunların yanında kötü çalışma koşullarına itiraz ettik diye hakarete uğruyoruz, işten çıkarılıyoruz. Artık bu duruma dur demeli ve bizden çalınanlara itiraz etmeliyiz. İlk iş olarak da yan yana gelmeli kıdem tazminatımıza el uzatanlara karşı durmalıyız. İşte, sokakta, yolda, her yerde, bu emek hırsızlığını anlatmalı ve kıdem tazminatına ulaşmayı kolaylaştırmanın mücadelesini vermeliyiz.

BAĞIMSIZ TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI

Share.

Leave A Reply