AKP Patronlara Söz Verdi: Kıdem Tazminatımız Kaldırılacak

0

Kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesi nerdeyse kaldırılması demek. Artık kıdem tazminatı bizim için hayal olacak. Buna izin vermeyelim. Şimdi uygulanmak istenilen sistemle; 1 yıldan az çalışan işçilerde  kıdem tazminatı alacak diyorlar: YALAN

İstifa eden işçi derhal kıdem tazminatı alacak diyorlar: YALAN

Patron iflas etse de kıdem tazminatı alınacak diyorlar:  YALAN

Aşağıda yapılmak istenilen değişiklikleri listeledik. Aynı zamanda fonun geleceği belirsizdir! İşsiz kaldığımızda işsizlik maaşı alamamamız gibi kıdem tazminatı fonu da amaç dışı kullanıma açık olacaktır. Çünkü yönetiminde 2 devlet temsilcisi 2 patron temsilcisi ve 1 işçi temsilcisi yer alacaktır. Ve karar için 3 oy yeterli sayılacaktır.

Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile çalınan sadece kıdem tazminatımız değil geleceğimizdir.

 

 

MEVCUT HAKKIMIZ FON İLE

 

FON UYGULAMASI BAŞLADIĞINDA

 

Bir işyerinde en az 1 yıl çalışan işçinin kıdem tazminatı hakkı vardır KALDIRILACAK En az 10 yıl çalışmış olmak şartıyla ve ev almak için başvurmak koşuluyla biriken tazminatın 2/3 gibi bir kısmı alınabilecek.
Kadın işçiler evlendikten 1 yıl içinde işten ayrılmak isterse kıdem tazminatı alır KALDIRILACAK Evlenen ve evlendikten sonra çalışmayacak kadın işçilerin fonda biriken parayı alması mümkün olmayacak
Sigorta girişi 2000 yılından önce olan işçiler 3600 prim gününü doldurduğunda işten ayrılmak isterse kıdem tazminatı alır KALDIRILACAK
Askere gidecek işçiler ayrılırken kıdem tazminatı alır KALDIRILACAK Askere giden işçilerin askere giderken fonda biriken parayı alması mümkün olmayacak
İşçinin yaşlılık, emeklilik ve malullük aylığı almak için işten ayrılması halinde kıdem tazminatı alır Fonda biriken kıdem tazminatının tamamı ancak emekli olunabildiğinde alınabilecek. Emekli olamadığımız sürece para fonda kalacak, mirasla devredilemeyecek
Patron 25/II. Madde dışındaki fesihlerinde kıdem tazminatı ödenmek zorunludur İş güvencemiz kalmayacak. Her an her dakika işsiz kalabileceğiz PATRON İŞTEN ÇIKARMA İÇİN GEREKÇE BULMAK ZORUNDA KALMAYACAK
İşçiler 24. Madde kapsamında kendileri çıkmak istediğinde patron kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Maaşın elden ödemesi, patronun ve şefin hakaret etmesi, yıllık iznin kullandırılmaması, mesailerin elden ödenmesi, meslek hastalığına yakalanmak, sürekli iş kazası yaşanması, ikramiyenin kaldırılması gibi sebeplerle çıkış yapma hakkımız var KALDIRILACAK İşçi kendi çıktığında fonda biriken parayı alabilmesi için fonda 10 yıllık birikiminin olması istenecek ve bunu alabilmesi için ev alması şart koşulacak. Yine birikenin sadece 2/3 ü kadarını alacak. Kalanı emekli olunca alabilecek
1 yıl çalışan işçinin 1 yıllık tazminatı brüt maaşına servis yemek gibi sosyal haklar eklenerek bulunan giydirilmiş maaştan hesaplanır KALDIRILACAK 1 yıl çalışan işçinin 1 yıllık tazminatı sgk ya bildirilen brüt maaştan hesaplanacak. Ve 1 yıl için 15 günlük ücretten hesaplanacak. Bu da tazminatın yarı yarıya düşmesi anlamına gelecek
Kıdem tazminatı hesabında son yıla ait maaş üzerinden hesaplama yapılır. 2006 yılına ait kıdem tazminatımızı 2016 yılında çıkarılırken 2016 yılı maaşımızdan alırız KALDIRILACAK 2006 yılındaki kıdem tazminatımız 2006 yılının maaşından, hiç işsiz kalmadan ve hiç hasta olmadan  çalışabilirsek 2016 yılında ancak elimize geçecek. Bu da kıdem tazminatını yarı yarıya düşürecek.
Kıdem tazminatımız son gerçek maaşımızdan hesaplanır ödenir KALDIRILACAK Fona yatacak para asgari ücret bildirileceği için işçilerin çoğu, fondan asgari ücret üzerinden para alabilecek
Kıdem tazminatı geç ödenen işçiye fesih tarihinden itibaren bankaların ödendiği en yüksek banka mevduat faizi ödenir KALDIRILACAK 2016 yılındaki kıdem tazminatımız 2016 yılının maaşından ve faizsiz  olarak 2026 yılında ancak elimize geçecek. 10 yıl içinde faiz işlemeyecek.
Sigortasız çalışanlarda kıdem tazminatını alabilir KALDIRILACAK Sigorta primi yatmayan işçinin kıdem tazminatı hakkı da olmayacak. Sigortası olan ama fona kıdem tazminatı ödenmeyen işçinin kıdem tazminatı almasın için dava açması mecbur bırakılacak

 

 

 

 

Share.

Leave A Reply