İhracat Şampiyonlarının Karnesi- Fahri Koçan

0

İhracat Şampiyonlarının Karnesi- Fahri Koçan
Türkiye ihracatçılar meclisi açıklamasına göre Çerkezköy’den ilk 1000 şirket arasına giren 24 firma var.Bu firmalardan 7 tanesi tekstil sektöründe, 6 tanesi metal sektöründe,4 tanesi lastik kimya ve diğer işkollarında ilaç,cam  gibi sektörlerden. İlk 1000 ihracatçı listesine Çerkezköy’den giren firmaların ihracat rakamları, 1.899 milyon dolar ile 21milyon dolar arasında değişmekle beraber ortalama 175milyon dolardır.
Peki, bu şampiyon firmaların isimlerinin ilk sıralarda yer alması, Çerkezköy de çalışan emekçi kesim açısından ne anlam ifade ediyor? Bu firmalar her yıl daha fazla üretip ihracat yapıyor, listenin en ön sıralarında duruyorlar, ama bölge halkı için bu durum rakamlardan ibaret. Yani bir işçinin çalıştığı fabrika milyar dolarlık ihracat yapıyor. Bu fabrikada çalışan güvencesiz taşeron ya da sözleşmeli işçinin sigortası dahi olmayabiliyor. Genel olarak emekçiler bu milyar dolarlık emeğin kendisi tarafından üretildiğine inanmıyor. Zira inanmış olsa bu yaratılan zenginlikten kendi payına düşeni ister. Özellikle ilk sıralarda olan en büyük firmalar, kadrolu işçi sayısını düşük tutup esnek güvencesiz çalışma biçimini yaygınlaştırmaktadırlar. Sene başında sözleşmeli ya da taşeron aldıkları işçileri, yılın 2 döneminde gerçekleştirilen zam aylarında çıkarmakta, böylelikle içerideki kadrolu çalışan işçilere işten çıkarılma korkusunu yaymaktalar. Hem de taşeron sendikasız çalışan işçiler kıdem tazminatı, yıllık izin ve sosyal haklardan(ikramiye,erzak,yakacak yardımı) mahrum bırakılmaktadır.

Tekstil sektöründe Çerkezköy’den ilk 1000 ihracatçı listesine giren 7 firmadan 1 tanesinin işçileri sendikalı ve ikramiye, erzak, yakacak yardımı gibi sosyal haklara sahiptir. Diğer 6 firma ortalama 10- 12 saat çalışmakta, işçilerin ücretleri 900 tl-1200 tl arasında. Maaşları, aldıkları gerçek rakam üzerinden vergilendirilmemekte. Aynı zamanda bu firmalar daha fazla ürettikleri için çevreyi de daha fazla kirletmektedirler.
Çerkezköy den ilk 1000 ihracatçı listesine giren metal sektöründe 6 firma var. Bu firmalardan 3 ü sendikalı olarak işçi çalıştırmaktadır. Çerkezköy’de tekstilden sonra 2. sırada gelen metal sektörüdür. Ancak ihracatçılar listesinden de anlaşıldığı üzere en çok sendikalı işçi çalışan sektör olmasına rağmen en büyük sorun bu sektördedir. Metal sektöründe yaşanan sorun bütün bölgeyi etkilemektedir. Ortalama bir fabrikada 1000-2000 işçi çalışmakta ancak bu işçilerden 1/3 ü sözleşmeli, taşeron hatta yevmiyeci olarak çalışmaktadır. Bu duruma düzen sendikaları tarafından göz yumulmaktadır. Zam aylarına gelindiği zaman bu taşeron güvencesiz işçilerden binlercesi bilinçli olarak işten çıkarılmakta böylelikle Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde işsizler ordusu oluşmaktadır. Bu durumdan yararlanan bölgedeki işverenler zamları az yapmak için işçileri dışarıdaki işsiz ordularıyla tehdit etmekte, işçilerine rahatlıkla kapıyı göstermektedir. Dışarıdaki işsiz ordusunu gören işçiler fabrikalarda düşük zamları kabul etmekte hatta sosyal haklarının yavaş yavaş elinden alınmasına izin vermektedir.
Çerkezköy’den ilk 1000 ihracatçı listesine giren lastik kimya sektöründe 4 firma var. Bu firmalardan 1 tanesi sendikalı, nispeten işçilerin sendikal haklarına saygı göstermektedir. Diğer firmaların çalışma koşulları ağır ortalama çalışma saatleri 10-12 saat şeklindedir. Lastik kimya sektörü bölgede aynı zamanda işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmayan sektörlerin başında gelmektedir.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi aynı zamanda son yılların direniş şampiyonluğunu yaşamaktadır. Lastik kimya iş kolunda çalışan bir işçi taşeron olarak girdiği SENAPA  STAMPA isimli  işyerinde patron tarafından kadro sözü verilmesine rağmen kadroya alınmadığından patronuyla konuşup kadroya geçme talebini bildirdiği için işten çıkarıldı. Bunun üzerine fabrikanın önünde çadır kurdu ve 135 gündür işini geri almak için direnmektedir.
Yine lastik kimya sektöründe işçiler, +GF+  Hakan Plastik isimli iş yerinde 12 saat  çalışma koşullarına karşı ve geçinebilecek ücret talebiyle sendikaya üye oldu.İşveren sendikaya üye olan yaklaşık 40 işçiyi işten çıkardı.Bunun üzerine işten çıkarılan işçiler fabrikanın önünde çadır kurma eylemi gerçekleştirdi.Yaklaşık 120 gündür direnmektedir.Atılan işçiler iş yerinde toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini bildirmektedir.
Yaklaşık 20 gün önce Lastik kimya sektöründe COKO WERK İsimli işyerinde çalışan işçiler daha iyi koşullarda çalışmak üzere sendikaya üye oldu. Bunu duyan işveren, öncülük yapan 11 işçiyi işten çıkarttı.İşten çıkarılan işçiler fabrikanın önüne çadır kurup toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar direneceğini söylemektedir.
DEVA HOLDİNG Çerkezköy fabrikasında toplu iş sözleşmesi çalışması yapan 5 öncü işçi işten çıkarıldı. İşçiler fabrikanın önünde basın açıklaması yaparak işvereni protesto ettiler.
Çerkezköy HYOSUNG İSTANBUL TEKSTİL İsimli işyerinde çalışan işçiler yaklaşık üç yıl önce toplu iş sözleşmesi imzalamak üzere sendikaya üye oldu. Çoğunluk sağlandı  yetki için bakanlığa baş vuruldu.Toplu iş sözleşmesi için yetki alındı.İşveren bu duruma itiraz etti.İşçiler toplu iş sözleşmesi için  mahkemeden gelecek kesin sonucu beklemektedir.
Ayrıca bölgede kötü ve uzun saatlerde çalışma koşulları,düşük ücret politikaları,alınmayan işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri için birçok sektörde çalışan işçiler sendikalara üye oldular ve toplu iş sözleşmesi yapacağı günü beklemektedirler.
Bölgede en çok ihracat yapan ve çok kazanan sıralamasında ilk sıralarda birçok şirket olmasına rağmen bu durum işçilere ücret ve sosyal hak olarak yansımamaktadır. İhracattan kazanılan paralar işverenler tarafından ya yeni bir fabrika yatırımı olarak diğer bölgelerdeki işçileri sömürme aracı olarak kullanılmakta ya da bir avuç işveren zevki sefa içinde yaşamak için işçilerin ürettiği artı değerden faydalanmaktadır.

Share.

Leave A Reply