Haklarımızı Biliyor muyuz?

0

Sigortasız çalışma! Sağlık hakkını kaybetme!
İşçi işe başlar başlamaz sigortalı sayılır. İşveren deneme süresinde de sigorta yapmak zorundadır. Her işçi işe başladığı günden itibaren sendikaya üye olmalıdır ki sendikada sigorta girişinin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilsin. Patronlar yüklerinden kurtarılmak; sigortasızlık, güvencesizlik yaygınlaştırılmak isteniyor. Bu yüzden sigorta primlerimiz aynı zamanda iş güvencemizdir. Sigorta hakkımıza sahip çıkalım, sigortasız çalışmayalım

Haklı neden olmadan işten atamazlar
İş yerinde işe başlayalı 6 ay olmuşsa ve iş yerinde 30 kişiden fazla işçi çalışıyorsa iş güvencesine sahipsin. Patron seni haklı bir neden ileri sürmeden işten atamaz. İşten çıkarılırsan bir ay içinde işe geri dönüş davası açma hakkın var. İşveren dava sonunda seni işe geri almasa da en az 8, en fazla 16 maaş tazminat ödemek zorundadır. Haklı nedenler sınırlı sayıdadır. Sendikaya üye olduğun için, sendikaya gittiğin için, fazla mesaiye kalmadığın için, hakaret eden şefe karşı geldiğin için, senin için esaslı olan değişiklikleri kabul etmediğin için, performansın düştüğü için, iş yeri küçülmeye gittiği için, eksik ödenen haklarını istediğin için ve daha birçok sebeple seni işten çıkaramazlar. Haklarımızı bilelim. İşimize sahip çıkalım. İşimiz geleceğimizdir.

Taşeron çalışmak ölüm demektir.
Fabrikada çalıştığın işletmenin içerisindeki kadrolu işçilerle aynı görevi yapıyorsan; sigortan taşeron firma tarafından da yatırılsa, fabrika tarafından geçici işçi olarak da işe alınsan sen yasalar önünde kadrolu işçisin. Taşerona bağlı olarak çalıştırılıp maaşın ve sosyal hakların kadrolu işçilerden eksik ödenemez. Hakların için BATİS’e başvur taşeronu kaldır.

İmzaladığın bütün belgeleri oku! Tarih atmadan imzalama! “Kendi isteğimle işten ayrılıyorum” içerikli istifa belgesi imzalama!
İş yerinden çıkarılırken ya da çıkarken istifa belgesi imzalama. İstifa eden işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı  ve işsizlik maaşı  isteme hakkı yoktur. İş yerinde size imzalatılan bütün belgeleri dikkatlice okuyun. İmzaladığınız bütün kağıtlara imza attığınız o günün tarihini yazın. Baskı uygulandığı için işten ayrılmak zorunda kalırsanız en kötü halde “Gördüğüm baskı sebebiyle işi bırakıyorum.” yazın ve evrakları tarih atmadan imzalamayın. Hakkınızın daha fazla olduğunu düşünüyorsanız “Yasal hakkım saklıdır.” yazarak evrakları imzalayın.

İş yerinden ayrılırken tazminat isteme hakkın var. Tazminatını işverene bırakma!
İş yerinde maaşın düzenli olarak ödenmiyorsa, mesailerin doğru hesaplanıp ödenmiyorsa, sigortan asgari ücretten yatırılıyorsa, fazla mesaileri hala elden almaya devam ediyorsan, iş yeri koşulları sağlığını ve çalışmanı engelliyorsa, işveren onur kırıcı hakaretlerde ve sataşmalarda bulunuyorsa, cinsel tacize uğramışsan, iş bir haftadan uzun sürecek şekilde durmuşsa, iş yerinde eşit işe eşit ücret verilmiyorsa, ayrımcılığa uğruyorsan kıdem tazminatını alarak o iş yerinden çıkma hakkın var. Haklı fesih hakkını kullan!

Kıdem tazminatımız kaldırılmak isteniyor. Kıdem tazminatımıza sahip çıkalım.
Kıdem tazminatı fonu kurarak işçinin kıdem tazminatını kuşa çevirmek ve patronların kullanımına açmak istiyorlar. Eğer fon yasası geçerse bugün 1 yıla 1 maaş olarak aldığımız kıdem tazminatımız üçte birine düşecek ve ancak ve ancak onu emekli olduğumuzda alabileceğiz. İşsizlik fonunun başına gelenleri biliyoruz. Patronlar fabrika kursun diye dağıtıldı. Şimdi sıra kıdem tazminatlarımızda. Buna izin vermeyelim. Kıdem tazminatımıza sahip çıkalım.

Maaşın gecikirse, iş güvenliği tedbirleri alınmıyorsa çalışmama hakkın var! Direnme hakkını kullan!
Üzerinden 20 gün geçtiği halde maaşın ödenmemişse çalışmama yasal hakkını kullanabilirsin. Maaşın ödenmiyorsa iş yerine gideceksin ama çalışmayacaksın, çalışmaktan kaçınma hakkın var. Bu halde çalışmıyorsun diye işten atamazlar. Maaşın ödenene kadar üretmeme hakkını kullan. Yine iş yerinde iş güvenliği tedbirleri alınmıyorsa çalışmama hakkın var. Çalışırken ölmek, iş kazası geçirmek kaderimiz değil.

Haftalık yasal çalışma saati 45 saattir. Fazla çalışma yapmak işçinin rızasına bağlıdır.
Haftada 45 saatten fazla yaptığın çalışmalar fazla çalışmadır. Ve normal saat ücretinin %50 fazlası olarak ücretlendirilir. Her gün 11-12 saat çalıştırıp sadece maaş alıyorsan bordronu imzalama. Yaptığın fazla mesailer bordronda görünmüyorsa bordronu imzalama ya da yasal hakkım saklıdır diye yazarak imzala. Yoksa emekli olduğunda da asgari ücrete mahkum edilirsin. Eğer haftada 45 saatten fazla çalışmaya yazılı olarak rıza göstermemişsen fazla mesaiye kalmak zorunda değilsin. Fazla mesaiye kalmadın diye işten atamazlar. Muvafakatname imzalamışsan ve mazeretin varsa da fazla çalışmaya kalmak zorunda değilsin. Her halde tazminatını yakamazlar

12 saat çalışma, hayatını karartma!
İşçiler  günde 12 saat çalıştıkları zaman yılda ortalama 1080 saat fazla mesai yapmaktadır. Yıllık yasal fazla mesai sınırı 270 saattir. Geçinebilecek ücret için 12 saat çalışmana gerek yok. Sendikana başvur, geçinebilecek maaş ve sosyal haklar için mücadele et!

İş yerinde mola verme hakkımız vardır. Biz makine değiliz.
Dinlenme hakkımıza sahip çıkalım. Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika, dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) işlerde yarım saat, yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir. Mola saatini sonuna kadar kullan. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

Bordro senin yasal hakkın. Patron ücret bordrosu vermek zorundadır.
Patronun bordro düzenlemesi yasal zorunluluktur. Maaş, mesai ve kesintilerini gösteren bordronun bir nüshası işçiye verilmelidir. İş yerinde imzalatılan bordroları dikkatlice oku. Bordronda “net ödenen” yazan yerde gerçek maaşın yazmıyorsa ve fazla yaptığın mesailer işlenmemişse o bordroyu imzalama ya da yasal “hakkım saklıdır” diye yazarak imzala. Yarın emekli olduğunda alacağın maaşı gasp ettirme. Sağlık ve emeklilik primlerin asgari ücretten değil gerçek maaşından yatırılsın. Maaşın yüksek olmasına rağmen bankaya düşük yatırılıyorsa

Mazeret göstermeden devamsızlık yapmayın.
İş yerinde mazeretsiz olarak iki gün üst üste devamsızlık yaparsan veya bir ay içinde toplam üç gün devamsızlık yaparsan 20 yıllık işçi de olsan tazminatsız atılırsın. İşe gitmediğiniz günleri belgeleyin. Bir gün işe gitmemeden dolayı iki günlük yevmiye kesilemez. İki gün eksik sigorta yatırılamaz.

Aynı işi yapanlar aynı ücreti alır. Patron eşit işe eşit ücret ödemek zorundadır.
Patron eşit işe eşit ücret uygulamak zorundadır. İşçiler arasında objektif hiç bir neden yokken ücret ve sosyal hakların ödenmesinde ayrımcılık yapılamaz.
Mesela sadece kadın olduğun için düşük ücret alamazsın, işten atılamazsın. Ya da hamile kaldığınız için işten atılamazsınız. Böyle bir hakları yok. Aynı kıdemde bir makineci 1.500 TL ücret alırken bir başka makineci asgari ücretle çalıştırılamaz.

Doğum iznimize sahip çıkalım.
Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta ücretli izin hakkınız var. Ücretli izin hakkınızdan sonra 6 ay ücretsiz izin hakkınız var. İzin hakkımıza sahip çıkalım. Doğum iznimize az zaman kala işten çıkarılırsak bu davranış kötü niyet göstergesidir. Buna itiraz edelim ve patronu kötü niyet tazminatına mahkum ettirelim

İş kazasından sen sorumlu değilsin, patron sorumludur.
İş yerinde iş kazası geçirdiğinde sigortasız da çalışsan SKK hastanesine başvur, ayrıca hemen durumu Sosyal Güvenlik  Kurumuna ve sendikana  bildir. İş kazasında işveren sorumludur.

Meslek hastalığı şüphen varsa sendikana başvur!
Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri ‘meslek hastalığı’ olarak tanımlanıyor. Türkiye’de yılda ortalama 1500 işçi iş kazası sonucu, 2000 civarında işçi meslek hastalığı sonucu ölüyor. Meslek hastalığı kader değildir. Eğer meslek hastalığı şüphen varsa sendikana başvur. Çalışırken ölmek, hastalanmak kader değildir.

İşsizlik maaşını unutma! İşsizlik maaşı hakkın için işten çıksan da çıkarılsan da İş Kur’a başvurma hakkın var.
Geçmişe dönük 3 yıl içinde 600 günlük sigorta primin varsa ve son 4 ayın eksiksiz yatırılmışsa işsiz kaldığında işsizlik maaşı alırsın.  İşsizlik sigorta fonunda şimdiye kadar 70 milyar TL para birikti. Bu paranın Türkiye’deki milyonlarca işsize koşulsuz şartsız dağıtılması için sendikalarda örgütlenelim, talep edelim.

Sendikalı olmak anayasal haktır.
Sendika iş kolu ayrımı ve sendika barajları örgütlenme özgürlüğümüzü engellemektedir. Barajların kalkması için, sendika hakkın için mücadele et. Sendikalı olduğumuz için bizi işten atamazlar. Tazminatlarımızı yakamazlar. İşe iade davası açmak ve sendikal tazminat kazanma haklarımız vardır. Hakların için sendikana başvur. 1 kişi de olsan sendikaya üye ol! “Fabrikamda işçiler birleşmiyor, sendikalaşma şansımız yok” deme. Sendikana başvur. Sendikalar iş yerinde 1 işçi de olsa o işçinin haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele eder.

EMEĞİMİZDEN BAŞKA ZENGİNLİĞİMİZ YOK EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM!

Share.

Leave A Reply