Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası(BATİS)Çerkezköy Temsilciliği İşçi Sağlığı İş Güvenliği Çalışma Raporu

0

Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası(BATİS)Çerkezköy Temsilciliği
İşçi Sağlığı İş Güvenliği Çalışma Raporu
Türkiye bilindiği üzere ölümlü iş kazalarında Dünya üçüncüsü Avrupa birincisi. BATİS olarak kapitalist üretimin can damarı olan Trakya bölgesinde yaptığımız sendikal çalışmalardan ve işçilerin şikâyetlerinden edindiğimiz bilgiler patronların iş yerlerinde daha fazla kar elde edebilmek uğruna yasaları hiçe saydıkları yönünde. Gelen şikayetlerin çokluğu ve benzerliği, kazalarda artışın gözle görünür şekilde artışını dikkate alarak Sendika olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği meselesinin çözümlenip iş yerlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışma ortamı olması için ayrıntılı bir çalışma başlattık.

2013 tarihinde hazırladığımız çalışma planı çerçevesinde Trakya bölgesinde özellikle Çerkezköy-Çorlu hattında işçi sağlığı ve iş güvenliğini merkeze alan bir faaliyet planladık.  İşçi sağlığı iş güvenliği konusunda ve işçilik hakları konusunda propaganda-eylem şeklinde gelişen faaliyetlerimiz son altı ay içerisinde iş yerlerine yönelik daha somut hedefler etrafında örgütlendi. Bu plan doğrultusunda son 6 aylık faaliyetlerimizi değerlendirmeye çalışacağız.
      BATİS olarak Trakya da yaptığımız çalışmada hemen her iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir sorun olduğunu gördük. Sahada yaptığımız çalışmalarda işçilerle temas edebilmek için organize sanayi bölgelerindeki fabrikalar, işçi durakları, köy dernekleri, sivil toplum kuruluşları gezilip buralardaki işçiler bilgilendirilmektedir. İşçilerden edindiğimiz sözlü ve görsel bilgiler doğrultusunda iş yerlerinin cehennem gibi olduklarını gördük.
      BATİS olarak bu iş sağlığı ve güvenliği sorununu çözümlemek için işçilerle görüşüp yasalara uymayan patronların bu davranışlarını değiştirip en azından yasaların istediği şekilde hareket etmeleri için fabrikalara tebliğ etme kararı aldık. Çalışan bir sendikanın işçilerin şikayeti üzerine yaratacağı basınç çok şeyi değiştirebilir umudundaydık. Olumlu sonuçlar aldık. Bazıları:
•    İş yerlerine tebligat yaptıktan sonra patronlar bazı yasa ihlallerini artık yapmamaya başladı.
•    Bu çerçevede son 6 ayda toplam 13 fabrikaya işçi sağlığı ve iş güvenliği ihlalleri konusunda uyaran ihtar çekildi.
•    Ortalama ayda 2 fabrikaya ihtar gönderdik. Bu fabrikalardan 11 tanesi bütünleşmiş yani hazır giyim-konfeksiyon dışı tekstil fabrikası, bir tanesi metal, bir tanesi gıda sektöründedir.
•    Bu ihtarlardan ağırlıklı bölümü üyelerimizin sendikamıza başvurusu sonucu tespit ettiğimiz sorunlar üzerine oluşturulmuştur.
•    Bir kısmı da İSİG içerikli ve işçi hakları konulu broşür ve el ilanlarımızı dağıtmamız esnasında ulaştığımız işçilerin iş yeri koşullarına dair şikâyetleri sonucu oluşturuldu.
•    Ayrıca Çorlu deri bölgesinde de el ilanları dağıtımı ve görüşmeler yapılmasına rağmen henüz ihtar aşamasına gelinememiştir. Ancak bu bölgede de benzer bir süreç hedeflenmektedir.
•    Görülen tespit edilen uygunsuzluklar 13 fabrikaya ihtar edilmiştir. Gönderdiğimiz ihtarlardan işverenler ve işçilerden geri bildirim aldık.
•    İhtarlarımızın cevabını yazılı olarak iş yerlerinden talep etmemize olumlu cevap veren bir iş yeri olmuştur. Sendikamıza yazılı olarak cevap gönderen bu fabrika ayrıca telefonla da sendikamızı arayarak ilişki kurmuştur. Bu iletişimizde işveren tarafı sendikamızın ihtarına karşılık alttan alan bir üslupla gereken tedbirleri aldığını ve alacağını bildirmiştir. Ancak bu dönüşteki asıl motivasyon kaynağının SGK’ ya şikayet edilmekten çekinmesi olduğunu tespit ettik.
•    Sendikamızın ihtar gönderdiği bir başka iş yerinde de iş yeri sendikamız tarafından ziyaretiyle sonuçlanmıştır. Fabrikasında İSİG önlemlerini aldığını ve yapılan ihtarın yanlış olduğunu söyleyen fabrika yönetimi sendikamızı önlemleri yerinde görmek üzere davet etmiştir. Sendika görevlilerimiz tarafından ziyaret edilen fabrika yetkilisi yapılan isig uygulamaları hakkında bilgi vermiştir. Bu görüşmede işveren temsilcisinin beyanını aşan bir denetim yetkimiz olmadığı için daha ileri gidemedik. Ancak daha sonra işçilerden aldığımız bilgiler İSİG ihlallerinin sürdüğü yönünde olmuştur.Bu ziyareti sendika aktivistleri olarak değerlendirdiğimizde işverenin bizim ne yapacağımızı tartmak amacıyla böyle bir görüşmeye açık davrandığı şeklinde değerlendirdik.
•    Yaptığımız çalışmalardan başka bir sonuç ise iş kazası sebebiyle şikâyeti takipsizlikle sonuçlanan bir işçi sendikamıza başvurdu. Sendikamız aracılığıyla verdiği hukuki mücadele sonucunda sorulular hakkında ceza davası açıldı.
•    İş kazası sonucu şikâyet dilekçesi ile SGKmemurlarına başvuran işçinin dilekçesinin alınmaması üzerine işçi sendikamıza başvurmuştur. Sendikamız SGK yetkililerini savcılığa şikâyet etmesi üzerine SGK Çerkezköy müdürü soruşturulmuştur.
•    Yaptığımız ihbarlarda 3 iş yerlerinde ihtardan önce işçilere görev tanım dışındaki işler yaptırılırken artık bu işler yaptırılmadı.
•    1  iş yerinde SGK’daki eksik bildirimler gerçek ücretlerden gösterilmeye başladı.
•    2 iş yerlerinde yemekler yeterli derecede ve daha iyi çıkartıldı.
•    2 iş yerinde fabrika içindeki zemin bozuklukları düzeltildi.
•    2 iş yerinde  tranpaletler, bozuk ekipmanlar bakımdan geçirildi.
•    1 iş yerinde Yıllık izni verilmeyen işçiye yıllık izin verildi.
•    3 İş yerinde iş makinesi kullanan işçilere iş makinesi ehliyeti alındı.
•    1 iş yerinde  transpalet ve mal taşıma arabaları tamir edildi.
•    1 iş yerinde acil stop ve güvenlik sensörleri tamir edildi.
•    1 iş yerinde işçiler için mola alanı yaptırıldı.
•    1 İş yerinde işçilerin düzensiz olan vardiya saatleri 3 vardiya 8 saat şeklinde değiştirildi.

YAPTIĞIMIZ TESPİTLER:
•    Patronlar işçinin sağlığı ve güvenliğini önemsemiyor. İşçinin ne sağlığına, ne hayatına ne de ölüsüne saygı duyulmamaktadır.
•    Hemen hemen bütün iş yerlerinde güvenli bir acil eylem planı yoktur ve acil çıkış kapıları yönetmeliklere uygun değildir.
•    İhtar çektiğimiz fabrikalarda çoğunda işçi sağlığı iş güvenliği kurulu oluşturulmamış ya da göstermelik olarak kâğıt üstündedir. İşçilerin böyle bir kuruldan haberi yoktur.
•    Bütün fabrikalar kâğıt üstünde eğitim verdiklerini belgelemektedir. Ancak işçilerle yaptığımız görüşmelerde bu eğitimlerin uzmanlar tarafından verilmediği,  sürelerine riayet edilmediği görülmüştür. Yönetmelikteki eğitim konuları ve usulleri hayata geçirilmemektedir.
•    İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili ekipmanlar, KKD’lar yetersizdir, düşük kalitelidir. Çoğu zaman ya hiç verilmemekte ya da denetimler için göstermelik bulundurulmaktadır.
•    İş yerlerinde önleyici tedbirler alınmamakta, makinelerin periyodik bakımları yapılmamakta, önleyici siviç ve sensörler iptal edilmekte, kimyasallara karşı gerekli koruma sağlanmamaktadır.İş makineleri vinçler ve forkliftler ehliyetsiz ve eğitimsiz kişiler tarafından kullanılmaktadır.
•    Ortam ölçümleri kağıt üzerinde gözükmektedir.Ortak kullanım alanları, yemekhaneler, soyunma odaları, tuvaletlerin hijyeni vahim boyutta uygunsuzdur. Ramak kala olayları raporlanmamakta, iş kazalarının SGK’ ya bildirimi zorunlu olmadıkça yapılmamaktadır. Kazalar ve meslek hastalıkları örtbas edilmektedir.
•    Kadın işçilerin iş güvenliği önemsenmemekte, gece çalışma yasağına uyulmamaktadır. Hiçbir fabrikada haftalık çalışma sınırına uyulmamaktadır. Uzun çalışma saatleri sebebiyle iş kazaları artmaktadır.
Sonuç ve hedefler
İş yerlerine gönderilen ihtarlar işçilerle ne kadar temas halindeysek o kadar etkili olmaktadır.İşçiler kararlı bir şekilde sendikamıza müracaat edip kötü çalışma koşullarını kabul etmedikleri zaman talep ettikleri iş sağlığı güvenliği,yasa ihlalleri,baskı mobbing,konularının tamamı işçilerin lehine sonuçlanmaktadır.
Batis sendikası olarak bölgede 2010 yılından itibaren Trakya bölge temsilciliği işçilerin daha iyi koşullarda çalışması için örgütlenme çalışması yapmaktadır.
Şimdiye kadar iş yerlerine dışarıdan müdahalelerde bulunduk.Üyelerimiz ve diğer işçilerin lehine olmak üzere bir çok iş yaptık.Bundan sonraki hedefimiz iş yerleriyle toplu iş sözleşmesi imzalamaktır.Bölgedeki işçilerin Batis  sendikası çatısında birleşip daha iyi şartlarda insan onuruna yakışır bir şekilde çalışmak için örgütlenmesi gerekmektedir.
Yaşasın örgütlü Mücadelemiz!
İş Ekmek Adalet!

Share.

Leave A Reply