Nasıl Üye Olabilirim?

0

Nasıl Üye Olabilirim?

Sendikaya üyelik, artık e-Devlet kapısı üzerinden e devlet şifresiyle mümkündür. E devlet üzerinden yapılan üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde, üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde, üyelik ret kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır. Üyelikten ayrılma kişiye bağlıdır. Kimse bir sendikaya üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir.

Sendikamıza e devlet kapısı üzerinden herhanbi bir harç yatırmaksızın 5 nolu tekstil iş kolunu seçerek üye olabilirsiniz.

Share.

Leave A Reply