Taşeron Çalışmak Zararlıdır! Neden mi?

0

Taşeron sağlıksız, güvencesiz çalışma ortamları ve hak gaspları demektir. “Ben taşeron işçisiyim böyle bir hakkım yok” diye düşünme. Taşerona geçirilerek maaşlar düşürülemez. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin kullanma hakkı ve diğer haklar engellenemez. Bütün haklarından taşeron ve asıl işveren birlikte sorumludur. Alacaklarını asıl işverenden de iste! Zaten asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. Taşeron çalışmaya karşı gelmek geleceğimizi savunmaktır.

Diğer Hakların Neler ? …

Share.

Leave A Reply